بهداشت و مراقبت فردی

متن کامل

بهداشت و مراقبت فردی

بهداشت عمومی علم پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سلامت فردی و افزایش طول عمر انسان با استفاده از اقدامات صحیح و کامل است. این اقدامات با استفاده از تجربیات چندین هزار ساله زندگی بشری بر روی این کره خاکی بدست آمده و امروزه به صورت علم و دانش و اطلاعات عمومی در اختیار همگان قرار دارد. در آموزه های دینی نیز اهمیت بهداشت به خوبی تبیین شده است. بسیاری از نکات بهداشتی که نقش بسزایی در سلامتی انسان دارند، در تعالیم دین اسلام تحت عنوان واجبات یا مستحبات بیان شده‌ اند طهارت بدن و لباس یکی از این موارد است. طهارت بدن در زبان ساده تر یعنی پاک بودن بدن ا